Wykonanie i oprogramowanie robota kroczącego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykonanie i oprogramowanie robota kroczącego

Abstrakt

Jednym z najpopularniejszych robotów kroczących jest robot o sześciu nogach – heksapod. Artykuł przedstawia projekt, wykonanie i oprogramowanie heksapoda. Sterowanie robotem polega na odpowiednim ustawieniu wartości wychylenia serwomechanizmów, które dają możliwość poruszania się poszczególnych odnóży. W urządzeniu sterującym zaimplementowano różne typy chodu robota.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Mechanik nr 4, strony 306 - 309,
ISSN: 0025-6552
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Raczyk M., Sobiech T., Piotrowski R.: Wykonanie i oprogramowanie robota kroczącego// Mechanik. -Vol. 4., (2016), s.306-309
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 63 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi