Tomasz Sobiech - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zdjęcie profilowe:  Tomasz Sobiech

Tomasz Sobiech

Wybrane publikacje

  • Wykonanie i oprogramowanie robota kroczącego

    Jednym z najpopularniejszych robotów kroczących jest robot o sześciu nogach – heksapod. Artykuł przedstawia projekt, wykonanie i oprogramowanie heksapoda. Sterowanie robotem polega na odpowiednim ustawieniu wartości wychylenia serwomechanizmów, które dają możliwość poruszania się poszczególnych odnóży. W urządzeniu sterującym zaimplementowano różne typy chodu robota.

    Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

wyświetlono 65 razy