Wykorzystanie cieczy jonowych jako materiałów sorpcyjnych w technice mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie cieczy jonowych jako materiałów sorpcyjnych w technice mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej

Abstrakt

W rozprawie doktorskiej przedstawiono podsumowanie wyników badań prowadzonych w okresie od 2011 do 2015 roku w ramach studium doktoranckiego. Prowadzone prace były ukierunkowane na sprawdzenie możliwości wykorzystania cieczy jonowych jako składników materiałów sorpcyjnych do pokrycia włókna ekstrakcyjnego w urządzeniu do SPME.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi