Wykorzystanie ciepła skraplania jako dolnego źródła energii sprężarkowej pompy ciepła. Część I i II - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie ciepła skraplania jako dolnego źródła energii sprężarkowej pompy ciepła. Część I i II

Abstrakt

W części pierwszej artykułu zwrócono uwagę na ścisły związek techniki chłodniczej z energetyką i na tym tle - na konieczność odzysku ciepła skraplania wraz ze wskazaniem możliwości jego praktycznego wykorzystania. Przedstawiono charakterystykę wybranego do analizy obiektu, którym jest sztuczne lodowisko. Dla tego obiektu określono wielkość ciepła skraplania dla jego zmiennych obciążeń cieplnych. Przedstawiono projekt koncepcyjny węzła odzysku ciepła skraplania jako dolnego źródła energii ciepła sprężarkowej pompy ciepła (SPC) do ogrzewania osiedla wolnostojących budynków mieszkalnych oraz na cele grzewcze hali lodowiska. W części drugiej artykułu dokonana została ocena techniczno-ekonomiczna zaproponowanego rozwiązania wraz z analizą kosztów wytworzenia energii cieplnej w proponowanym systemie oraz w kotłowni wyposażonej w kocioł gazowy. Określono czas amortyzacji zaprojektowanego systemu wraz z ewentualną jego promocją.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna nr R. 15,
ISSN: 1231-188X
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Matera R., Bonca Z.: Wykorzystanie ciepła skraplania jako dolnego źródła energii sprężarkowej pompy ciepła. Część I i II// Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna. -Vol. R. 15., nr. nr 8 (część I) ; nr 10 (część II) (2008),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi