Wykorzystanie detektora SIFT do georeferencjonowania zobrazowań satelitarnych z sensora AVHRR - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie detektora SIFT do georeferencjonowania zobrazowań satelitarnych z sensora AVHRR

Abstrakt

W pracy zaproponowano autonomiczny algorytm georeferencjonownania obrazów satelitarnych bazujący na niezależnym od skali deskryptorze SIFT (ang. Scale-Invariant Feature Transform). Algorytm ma charakter kilkuetapowy, wykorzystujący detekcję punktów kontrolnych, dopasowanie ich do referencyjnej bazy punktów oraz wyznaczenie parametrów reprojekcji. W pracy dokonano także porównania dokładności zaproponowanego algorytmu w zależności od czułości detektora oraz wybranej metryki w przestrzeni wektorów cech. Testowanie algorytmu przeprowadzono dla danych z sensora AVHRR (ang. Advanced Very High Resolution Radiometer), pochodzących z satelitów obserwacyjnych, odebranych za pomocą stacji odbiorczej 1.5m HRPT-Metop umieszczonej na budynku Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr T. 1, strony 495 - 500,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Bruniecki K., Dąbrowski S., Moszyński M.: Wykorzystanie detektora SIFT do georeferencjonowania zobrazowań satelitarnych z sensora AVHRR// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. T. 1., (2011), s.495-500
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi