WYKORZYSTANIE INNOWACYJNEJ METODYKI STUDIUM PRZYPADKU W EDUKACJI BIZNESOWEJ – PROJEKT INNOCASE, LdV, TOI - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

WYKORZYSTANIE INNOWACYJNEJ METODYKI STUDIUM PRZYPADKU W EDUKACJI BIZNESOWEJ – PROJEKT INNOCASE, LdV, TOI

Abstrakt

Niniejszy artykuł przedstawia jeden z projektów dydaktycznych realizowanych w ramach programu Leonardo da Vinci, Transfer of Innovations. Projekt ten nosi tytuł INNOCASE – Transfer innowacyjnej metodyki studium przypadku w edukacji biznesowej. W artykule można znaleźć informacje na temat genezy powstania projektu, jego celów, grup docelowych, konsorcjum realizującego projekt, metodologii i planu pracy, a także znaczenia projektu dla Politechniki Gdańskiej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka strony 74 - 81,
ISSN: 2084-6495
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Zięba M.: WYKORZYSTANIE INNOWACYJNEJ METODYKI STUDIUM PRZYPADKU W EDUKACJI BIZNESOWEJ – PROJEKT INNOCASE, LdV, TOI// Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka. -., nr. 2 (2013), s.74-81
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi