Zastosowanie metody studium przypadku w kształceniu menedżerów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie metody studium przypadku w kształceniu menedżerów

Abstrakt

Kształcenie z wykorzystaniem metod rozwiązywania problemów (problem-based learning) staje się coraz bardziej popularne na wszystkich poziomach kształcenia, również w edukacji biznesowej. Przykładem takiej metody jest studium przypadku (case study). Metoda studium przypadku pozwala na rozwijanie umiejętności i kompetencji wykorzystywanych przez menedżerów w ich pracy, np. umiejętności syntezy, identyfikacji problemów, czy podejmowania decyzji. Pomimo wielu zalet metody studium przypadku i jej szerokiego stosowania w kształceniu menedżerów i kierowników, relatywnie rzadko jest ona wykorzystywana do ilustracji problemów małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Wiele biznesowych studiów przypadków opiera się na problemach, z jakimi borykają się duże podmioty, a nie te z sektora MSP, co znacznie ogranicza możliwość korzystania z tej metody kształcenia przez menedżerów i właścicieli MSP. Artykuł przyczynia się do rozwiązania tego problemu poprzez prezentację modelu służącego do tworzenia biznesowych studiów przypadku na potrzeby małych i średnich firm. Stworzone przy jego pomocy studia przypadku mogą posłużyć do kształcenia menedżerów, kierowników, właścicieli tego rodzaju firm oraz kandydatów na nich (np. studentów kierunków biznesowych, absolwentów uczelni technicznych, czy osób chętnych do założenia własnej firmy). Model można również rozwijać i modyfikować, co zwiększa jego potencjalną użyteczność w innych dziedzinach. Model został stworzony i przetestowany w ramach projektu INNOCASE (więcej informacji na stronie: www.innocase.zie.pg.gda.pl).

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
e-mentor strony 55 - 59,
ISSN: 1731-6758
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Zięba M., Ziółkowski A.: Zastosowanie metody studium przypadku w kształceniu menedżerów// e-mentor. -., nr. 1(58) (2015), s.55-59
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15219/em58.1150
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi