Wykorzystanie kapusty białej (brassica oleracea var. capitata) do fitoekstrakcji metali ciężkich (zn, cd, cu, pb) z gleby* - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie kapusty białej (brassica oleracea var. capitata) do fitoekstrakcji metali ciężkich (zn, cd, cu, pb) z gleby*

Abstrakt

Gatunki roślin z rodziny Brassicaceae uważane są za przydatne w fitoremediacjimetali ciężkich z gleby. Przeprowadzone badania mają na celu potwierdzenie zasadności wykorzystaniakapusty białej, odmiany 'Kamienna Głowa' do fitoekstrakcji Zn, Cd, Cu, Pb. Poziomwybranych metali badano w glebie oraz liściach i głąbach kapusty uprawianej na tych glebach,pochodzących z upraw wazonowych (Kraków) oraz polowych (Czapielsk). Zawartość metaliciężkich oznaczano za pomocą wybranych technik AAS (Atomowa Spektrometria Absorpcyjna):z atomizacją w płomieniu AAS (Zn, Cd), z atomizacją elektrotermiczną AAS (Cd, Cu, Pb).Otrzymane wyniki badań potwierdzają możliwość wykorzystania kapusty białej do fitoekstrakcjimetali ciężkich z gleby

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Nauka Przyroda Technologie nr T.5, strony 1 - 9,
ISSN: 1897-7820
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Szczygłowska M., Konieczka P., Namieśnik J., Bączek-Kwinta R., Antonkiewicz J.: Wykorzystanie kapusty białej (brassica oleracea var. capitata) do fitoekstrakcji metali ciężkich (zn, cd, cu, pb) z gleby*// Nauka Przyroda Technologie. -Vol. T.5., nr. z. 6 (2011), s.1-9
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi