Wykorzystanie metod wibracyjnych do wzorcowania systemu diagnostycznego opartego na analizie prądu zasilającego silnik indukcyjny - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie metod wibracyjnych do wzorcowania systemu diagnostycznego opartego na analizie prądu zasilającego silnik indukcyjny

Abstrakt

Przedstawiono sposób oceny trafności diagnoz uzyskiwanych z wykorzystaniem nowej metody badawczej, opracowanej dla badania uszkodzeń łożysk w silnikach indukcyjnych. Badana metoda diagnostyczna oparta jest o pomiar i analizę prądu stojana silnika indukcyjnego. Do wzorcowania systemu diagnostycznego, opartego o nową metodę, wykorzystano metody wibracyjne. W referacie zamieszczono również niektóre wyniki badań łożysk o różnych typach i głębokości uszkodzenia oraz wnioski płynące z tych pomiarów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Elektrotechnika i Elektronika nr Tom 25, strony 202 - 206,
ISSN: 1640-7202
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Swędrowski L., Dzwonkowski A.: Wykorzystanie metod wibracyjnych do wzorcowania systemu diagnostycznego opartego na analizie prądu zasilającego silnik indukcyjny// Elektrotechnika i Elektronika. -Vol. Tom 25., nr. z. 2 (2006), s.202-206
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi