Wykorzystanie metod zorientowanych obiektowo do programowania sterowników programowalnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie metod zorientowanych obiektowo do programowania sterowników programowalnych

Abstrakt

W artykule zostały przedstawione główne udogodnienia wynikające z wykorzystywania zasad i metod podejścia obiektowego do programowania sterowników programowalnych. Omówiona została aktualna sytuacja tradycyjnych języków tekstowych i graficznych po wprowadzeniu rozszerzenia IEC 61499 normy IEC61131. W dalszej części zaprezentowano podział cyklu tworzenia programu na trzy zasadnicze części - analizę, projektowania oraz programowanie obiektowe. Zaproponowany podział wraz z przedstawionymi metodami i zasadami, został wykorzystany do stworzenia programu Enkoder w oprogramowaniu narzędziowym CoDeSys v3. W celu stworzenia kolejnego programu Transport, wykorzystano programowanie narzędziowe Step 7. W końcowej części przedstawiono wady i zalety wynikające ze stosowania zasad i metod zorientowanych obiektowo.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej strony 129 - 132,
ISSN: 1425-5766
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Zieliński D., Łudziński Ł.: Wykorzystanie metod zorientowanych obiektowo do programowania sterowników programowalnych// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., nr. nr 26 (2009), s.129-132
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 37 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi