Wykorzystanie pomiaru pionowego rozkładu siły w palu do interpretacji testów statycznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie pomiaru pionowego rozkładu siły w palu do interpretacji testów statycznych

Abstrakt

Opis nowoczesnej metody pomiaru rozkładu siły osiowej w trzonie pala opartej na ekstensometrycznych czujnikach strunowych. Opis interpretacji pomiarów oraz korzyści wynikających z informacji jakie one dostarczają do analizy pracy pali w gruncie. Przykłady zastosowań systemu pomiarowego w badaniach pali na kilku polskich budowach.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Magazyn Autostrady strony 24 - 28,
ISSN: 1730-0703
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Krasiński A., Sieńko R.: Wykorzystanie pomiaru pionowego rozkładu siły w palu do interpretacji testów statycznych// Magazyn Autostrady. -., nr. 11 (2010), s.24-28
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi