Wykorzystanie strumienia masy w badaniach dynamiki napędów pneumatycznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie strumienia masy w badaniach dynamiki napędów pneumatycznych

Abstrakt

W pracy opisano zastosowanie znormalizowanego modelu masowego natężenia przepływu powietrza w symulacyjnych badaniach napędu pnaumatycznego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Pneumatyka Przemysłowe Systemy Sprężonego Powietrza strony 36 - 39,
ISSN: 1426-6644
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Grymek S., Kiczkowiak T.: Wykorzystanie strumienia masy w badaniach dynamiki napędów pneumatycznych// Pneumatyka Przemysłowe Systemy Sprężonego Powietrza. -., nr. nr 1(66) (2008), s.36-39
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 33 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi