Wykorzystanie technologii CUDA do kompresji w czasie rzeczywistym danych pochodzących z sonarów wielowiązkowych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie technologii CUDA do kompresji w czasie rzeczywistym danych pochodzących z sonarów wielowiązkowych.

Abstrakt

W pracy przedstawiono projekt oraz implementację systemu przeznaczonego do kompresji danych z sonarów wielowiązkowych działającego z wykorzystaniem technologii CUDA. Omówiono oraz zastosowano metody bezstratnej kompresji danych oraz techniki przetwarzania równoległego. Stworzoną aplikację przetestowano pod kątem prędkości i stopnia kompresji oraz porównano z innymi rozwiązaniami umożliwiającymi kompresję tego typu informacji.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr T. 19, strony 127 - 132,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Chybicki A., Laskowski K., Moszyński M.: Wykorzystanie technologii CUDA do kompresji w czasie rzeczywistym danych pochodzących z sonarów wielowiązkowych.// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. T. 19., (2010), s.127-132
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi