Wykorzystanie technologii informatycznych w zarządzaniu przedsięwzięciami informatycznymi - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie technologii informatycznych w zarządzaniu przedsięwzięciami informatycznymi

Abstrakt

W rozdziale przedstawiono charakterystykę zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi oraz wskazano na przydatność technologii informatycznych w procesach zarządzania przedsięwzięciem. Stan tych technologii ale głównie poziom ich wykorzystania może mieć kluczowe znaczenie w realizacji przedsięwzięć (osiąganiu założonego celu w ramach przyjętych - harmonogramu i budżetu). Stąd też w ramach koncepcji całej pracy dotyczącej zarządzania technologiami informatycznymi wydaje się za celowe wskazanie w niej na te technologie które wpływają bezpośrednio na cykl wytwarzania (omówione przez innych autorów tej pracy) jak również na te które mają wpływ pośredni poprzez zarządzanie procesami wytwarzania i organizacją. Analiza stanu literatury jak również doświadczenia własne wskazują że w zarządzaniu przedsięwzięciami informatycznymi kluczową rolę odgrywają: planowanie i ocena procesów wytwórczych oraz planowanie i ocena organizacji wytwórczych. Stąd też zarówno dla planowania procesów jak i organizacji zostaną zaprezentowane odpowiednie modele i bazujące na nich aplikacje jak również metody i metodologie stosowane zarówno do budowy aplikacji jak i te wykorzystywane z zarządzaniu przedsięwzięciami

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zarządzanie technologiami informatycznymi : stan i perspektywy rozwoju. strony 47 - 53
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Orłowski C., Abbott P.: Wykorzystanie technologii informatycznych w zarządzaniu przedsięwzięciami informatycznymi// Zarządzanie technologiami informatycznymi : stan i perspektywy rozwoju./ Gdańsk: Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne PWNT, 2006, s.47-53
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi