Wykorzystanie ultradźwiękowych tłoków pomiarowych do oceny uszkodzeń korozyjnych ścianek rurociągów magistralnych oraz wpływu ich na parametry eksploatacyjne. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie ultradźwiękowych tłoków pomiarowych do oceny uszkodzeń korozyjnych ścianek rurociągów magistralnych oraz wpływu ich na parametry eksploatacyjne.

Abstrakt

W pracy przedstawione zostały zasady działania oraz parametry stosowanych w badaniach tłoków inteligentnych sposoby i metody przetwarzania danych pomiarowych, formy zobrazowania danych oraz postać tworzonych na podstawie inspekcji raportów przedkładanych operatorowi rurociągu. W drugiej części pracy przedstawione zostaną algorytmy umożliwiające wykorzystanie informacji o wykrytych na podstawie badania tłokiem inteligentnym ubytkach metalu na MCDR.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Konferencja międzynarodowa.Nowoczesne Metody Monitorowania Korozji dla Oceny Strat Korozyjnych i Kosztów Korozji. strony 153 - 161
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Raczyński P., Bogotko W., Leszczyński T.: Wykorzystanie ultradźwiękowych tłoków pomiarowych do oceny uszkodzeń korozyjnych ścianek rurociągów magistralnych oraz wpływu ich na parametry eksploatacyjne.// Konferencja międzynarodowa.Nowoczesne Metody Monitorowania Korozji dla Oceny Strat Korozyjnych i Kosztów Korozji./ Warszawa: Inst. Mech.Prec. , 2003, s.153-161
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi