Wykorzystanie zasobów przez majsterkowanie w przedsiębiorczości społecznej - konieczność czy alternatywa - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie zasobów przez majsterkowanie w przedsiębiorczości społecznej - konieczność czy alternatywa

Abstrakt

W dotychczasowych dyskusjach nad zjawiskiem przedsiębiorczości społecznej w znikomym stopniu analizuje się problematykę związaną z wykorzystaniem zasobów przez przedsiębiorców. Wykorzystując istniejącą światową literaturę przedmiotu na ten temat, autorka dokonuje wstępnego zarysu koncepcji teoretycznych, które mogą być użyteczne w analizie zasobów i ich wykorzystania w przedsiębiorczości społecznej. Odwołuje się również do zachowania określanego majsterkowaniem, prezentuje jego różne rodzaje, ukazuje wielowątkowość tego zjawiska i bazując na dotychczasowych opracowaniach na ten temat, konkluduje, iż majsterkowanie jest immanentnie związane z naturą przedsiębiorczości społecznej.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego nr 39, strony 169 - 182,
ISSN: 2450-7733
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Starnawska M.: Wykorzystanie zasobów przez majsterkowanie w przedsiębiorczości społecznej - konieczność czy alternatywa// STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. -Vol. 39., nr. t. 3 (2015), s.169-182
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi