Unified and flexible way to the organizations resources - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Unified and flexible way to the organizations resources

Abstrakt

Zaprezentowano porównanie różnych zasobów organizacji. zasoby podzielono na cztery grupy: informacyjne, finansowe, techniczne i ludzkie, dla których przedstawiono cechy wspólne i różnice. na podstawie tego zestawienia zaproponowano taką organizację danych, aby różne zasoby opisać w jednolity sposób. dzieki takiej organizacji danych mozliwe jest stworzenie konfigurowalnych, elastycznych komponentów, które umożliwią obsługę dowolnych zasobów. Ujednolicony opis zasobów wraz z elastycznymi komponentami do ich obsługi składają się na komleksowy system do zarządzania organizacją. Nie koncentrujemy się na indywidualnych cechach zasobów i reguł ich wykorzystania, ale staramy się wyszukiwać cechy wspólne i tworzyć łatwe w konfiguracji i uniwersalne komponenty. W artykule zawarto również opis technologii SCA - Service Component Architecture umozliwiającej realizację opisanych zagadnień.

Słowa kluczowe

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr 19, strony 359 - 364,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Krawczyk H., Pszczoliński P.: Unified and flexible way to the organizations resources// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. 19., nr. Nr 8 (2010), s.359-364
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 60 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi