On efficiency of layer 2 of the radio interface protocol stack in UMTS - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

On efficiency of layer 2 of the radio interface protocol stack in UMTS

Abstrakt

Celem pracy jest szczegółowa analiza funkcjonowania warstwy łącza danych w podsystemie dostępu radiowego UTRAN systemu UMTS i na tej podstawie przedstawienie szeregu zmian i usprawnień oraz wskazówek odnośnie konfiguracji protokołów, jakie należy w tej warstwie zastosować aby zmaksymalizować jej wydajność głównie pod kątem oferowanej przepływności, wprowadzanych opóźnień oraz wsparcia priorytetów przesyłanego ruchu. Teza pracy dotyczy wykazania, że zapewnienie efektywnego przekazu ruchu w systemie UMTS wymaga zastosowania odpowiednich mechanizmów sterowania przepływem strumieni danych w warstwie łącza danych, uwzględniających wymagania tych strumieni dotyczące jakości obsługi oraz wydajnie wykorzystujących dostępne zasoby. Mechanizmy te to w szczególności algorytmy retransmisji danych, przydziału zasobów, obsługi priorytetów i multipleksowania strumieni danych oraz kontroli przepływu danych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi