Wykrywanie zdarzeń drogowych z wykorzystaniem telematyki transportu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykrywanie zdarzeń drogowych z wykorzystaniem telematyki transportu

Abstrakt

W ostatnich latach na terenie Polski możemy zaobserwować intensyfikację wdrożeń środków i metod Inteligentnych Systemów Transportu. Zaawansowane systemy zarządzania i sterowania ruchem lub ich elementy pojawiają się zarówno na polskich autostradach, jak i w obszarach sieci dróg miejskich. Jedną z funkcji, jaką realizować mogą systemy zarządzania ruchem jest zarządzanie incydentami, którego elementem jest wykrywanie zdarzeń drogowych. W referacie przedstawiono metody wykrywania zdarzeń drogowych,których wdrożenie przyczyni się do podniesienia niezawodności systemu transportu w miastach i na autostradach poprzez skrócenie zaburzeń ruchu związanych z wystąpieniem zdarzenia oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu poprzez zmniejszenie ciężkości wypadków na skutek szybszego udzielenia pomocy poszkodowanym.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Logistyka strony 3229 - 3236,
ISSN: 1231-5478
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Oskarbski J.: Wykrywanie zdarzeń drogowych z wykorzystaniem telematyki transportu// Logistyka. -., nr. nr 6 (2011), s.3229-3236
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi