Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe – Część 2 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe – Część 2

Abstrakt

Monografia jest poświęcona stosowaniu wyłączników różnicowoprądowych, zasadom ich doboru odpowiednio do zamierzonego celu (ochrona przeciwporażeniowa przy uszkodzeniu, ochrona uzupełniająca przy dotyku bezpośrednim, ochrona od pożarów wywołanych prądem upływowym lub ziemnozwarciowym) i oczekiwanego standardu ochrony, a także doboru do spodziewanych sieciowych i środowiskowych warunków użytkowania. Chodzi zwłaszcza o rodzaj układu sieci (TT, TN, IT), rodzaj i cechy zasilanych urządzeń, a w szczególności – o przebieg w czasie spodziewanego prądu różnicowego w chronionym obwodzie zarówno w ustalonych stanach pracy, jak i w stanach przejściowych, np. przy załączaniu obwodu. Wyraźnie zaznaczono, w jakich okolicznościach użycie wyłączników różnicowoprądowych nie jest konieczne lub jest niewskazane bądź wręcz zabronione. Obszernie przedstawiono niełatwe problemy doboru wyłączników różnicowoprądowych do obwodów o szczególnym przebiegu prądu różnicowego, jakimi są obwody przekształtników energoelektronicznych, stosowane zwłaszcza w napędach elektrycznych i w zasilaczach bezprzerwowych UPS. Szczegółowo omówiono zasady dobezpieczania wyłączników różnicowoprądowych i ich koordynacji z ogranicznikami przepięć.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Czapp S., Musiał E.: Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe – Część 2. Bełchatów: Stowarzyszenie Elektryków Polskich – Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw, 2017.104 s. ISBN 978-83-945411-4-9
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 183 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi