Wyłączniki różnicowoprądowe do obwodów z przekształtnikami energoelektronicznymi - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyłączniki różnicowoprądowe do obwodów z przekształtnikami energoelektronicznymi

Abstrakt

Dobierając wyłączniki różnicowoprądowe do obwodów z przekształtnikami energoelektronicznymi należy zwrócić uwagę w szczególności na zdolność tych wyłączników do wykrywania odkształconych prądów różnicowych. W artykule zaprezentowano klasyfikację wyłączników różnicowoprądowych z punktu widzenia ich przydatności do wykrywania określonego przebiegu prądu różnicowego. Przedstawiono wyniki badań działania wyłączników różnicowoprądowych przy odkształconych prądach różnicowych oraz opisano dwa nowe typy wyłączników różnicowoprądowych, które niedawno pojawiły się w normach.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
elektro.info strony 72 - 76,
ISSN: 1642-8722
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Czapp S.: Wyłączniki różnicowoprądowe do obwodów z przekształtnikami energoelektronicznymi// elektro.info. -., nr. 11 (139) (2015), s.72-76
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi