Wymagania zawodowe a wynagrodzenie w subiektywnej ocenie policjantów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wymagania zawodowe a wynagrodzenie w subiektywnej ocenie policjantów

Abstrakt

Celem prezentowanej pracy była ocena związku pomiędzy wymaganiami zawodowymi, związanymi z treścią pracy i organizacją pracy, a otrzymywanym wynagrodzeniem w subiektywnym odczuciu policjantów. Wyniki badania przeprowadzonego w grupie 363 policjantów pokazały, że wymagania organizacyjne, a nie wymagania związane z treścią pracy, wpływają na subiektywną ocenę adekwatności wynagrodzenia. Dla większości policjantów obciążenia związane z wymaganiami stanowiskowymi są równoważone przez zarobki, natomiast wymagania organizacyjne nie są przez wynagrodzenie zbilansowane. Poprawa sprawności zarządzania i doskonalenia organizacji pracy może spowodować wzrost poczucia adekwatności wynagrodzenia wśród policjantów.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka nr 51, strony 257 - 266,
ISSN: 0137-2599
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Wiciak I., Basińska B.: Wymagania zawodowe a wynagrodzenie w subiektywnej ocenie policjantów// Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka. -Vol. 51., nr. 1146 (2013), s.257-266
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 4 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi