Wytwarzanie przestrzeni metropolitalnej Trójmiasta - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wytwarzanie przestrzeni metropolitalnej Trójmiasta

Abstrakt

Celem artykułu jest próba odpowiedzi, czy proces metropolizacji Trójmiasta jest wewnętrznie równoważony zarówno subiektywnymi oczekiwaniami mieszkańców, jak i obiektywnymi procesami organizacyjnymi.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Studia Socjologiczne strony 179 - 202,
ISSN: 0039-3371
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Dymnicka M., Parteka T.: Wytwarzanie przestrzeni metropolitalnej Trójmiasta// Studia Socjologiczne. -., nr. Nr 3 (198) (2010), s.179-202
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi