Wytworzenie laboratoryjnego materiału odniesienia (zanieczyszczona gleba) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wytworzenie laboratoryjnego materiału odniesienia (zanieczyszczona gleba)

Abstrakt

W Katedrze Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej od wielu lat prowadzone są badania nad wytworzeniem nowych materiałów odniesienia. Obecnie badania były ukierunkowane na wyprodukowanie nowego laboratoryjnego materiału odniesienia (LRM) -"Gleba zanieczyszczona przez metale i trwałe związki organiczne" - LRM gleba 1.W pracy przedstawiono etapy produkcji wytwarzanego laboratoryjnego materiału odniesienia:Uzyskanie surowca, którym jest gleba pobrana z okolic Obwodnicy Trójmiejskiej. Przygotowanie odpowiedniej ilości gleby oraz jej rozdozowanie do odpowiednich opakowań. Przeprowadzenie badań jednorodności w jednym opakowaniu oraz pomiędzy opakowaniami w oparciu o wyznaczone następujące paramnetry : zawartości metali ciężkich (Hg, Fe, Cu, Mn, Mg), zawartość wody, zawartość ogólnego węgla całkowitego, zawartości analitów z grupy WWA. Organizacja badań międzylaboratoryjnych. Rozesłanie opakowań z przyszłym LRM laboratoriom wyrażającym chęć uczestnictwa w porównaniu międzylaboratoryjnym. Przygotowanie raportu. Według naszej oceny istnieją dwa zapotrzebowani a na taki materiał. Będzie on oferowany krajowym laboratoriom prowadzącym badania naukowe oraz kontrolę różnego typu produktów na poziomie zanieczyszczenia poszczególnych elementów środowiska. Należy zwrócić uwagę, iż na rynku nadal brak jest laboratoryjnych materiałów odniesienia zawierających szeroką gamę analitów, których poziom zawartości jest znany i określony z założoną niepewnością.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi