Wyznaczanie tłumienia propagacyjnego w systemie UMTS w warunkach występowania zjawiska wielodrogowości - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyznaczanie tłumienia propagacyjnego w systemie UMTS w warunkach występowania zjawiska wielodrogowości

Abstrakt

Niniejsza praca zawiera opis pomiarowych badań zjawiska wielodrogowości w miejskim środowisku propagacyjnym. Przedstawiono nowy, uwzględniający to zjawisko, wielowariantowy model propagacyjny, opracowany na podstawie danych zebranych podczas pomiarów, dla systemu UMTS, pracującego w środowisku miejskim. Model ten został poddany ocenie statystycznej, a także został porównany z trzema modelami propagacyjnymi zalecanymi dla systemów trzeciej generacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 527 - 527,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Ambroziak S., Katulski R., Stefański J.: Wyznaczanie tłumienia propagacyjnego w systemie UMTS w warunkach występowania zjawiska wielodrogowości// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. nr 6 (2010), s.527-527
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 42 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi