Wzorcowanie systemu dla diagnostyki łożysk silnika indukcyjnego z wykorzystaniem metod wibracyjnych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wzorcowanie systemu dla diagnostyki łożysk silnika indukcyjnego z wykorzystaniem metod wibracyjnych.

Abstrakt

Opracowano nową metodę badawczą dla diagnostyki łożysk, zbudowano urządzenie pomiarowe a dalej przeprowadzono badania na celowo uszkodzonych łożyskach. Uszkodzone łożyska poddano kwalifikacji pod względem głębokości uszkodzenia. Sposób oceny był następujący: po wykonaniu uszkodzenia montowano łożysko do silnika i wykonywano badanie systemem diagnostyki wibracyjnej. System kwalifikuje uszkodzenia łożysk do trzech grup: uszkodzenie silne, średnie i słabe. Stwierdzono, że kwalifikacja zależy w równej mierze od głębokości jak i kształtu wykonanego ubytku na elemencie łożyska, a nawet przy pozornie identycznych, wprowadzonych ubytkach diagnozy nie są powtarzalne. Pozornie taki sam ubytek wykonany na różnych elementach łożyska daje różne oceny jego głębokości. W przypadkach wprowadzenia do łożyska uszkodzenia, z reguły w widmie wibracji pojawiają się zarówno składowe odpowiedzialne za wprowadzone uszkodzenie, jak i składowe charakterystyczne dla innych uszkodzeń. Wprowadzenie określonych uszkodzeń do łożyska powoduje szybki rozwój uszkodzeń wtórnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Measurement Automation Monitoring strony 186 - 188,
ISSN: 2450-2855
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Swędrowski L., Dzwonkowski A.: Wzorcowanie systemu dla diagnostyki łożysk silnika indukcyjnego z wykorzystaniem metod wibracyjnych. // Pomiary Automatyka Kontrola. -., nr. [nr] 9 bis (2006), s.186-188
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi