ZABURZENIA SŁABEGO POLA MAGNETYCZNEGO PRZEZ ZANIECZYSZCZONE MAGNETYCZNIE TWORZYWA SZTUCZNE - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

ZABURZENIA SŁABEGO POLA MAGNETYCZNEGO PRZEZ ZANIECZYSZCZONE MAGNETYCZNIE TWORZYWA SZTUCZNE

Abstrakt

Badania słabych pól magnetycznych wymaga zastosowania precyzyjnych magnetometrów pracujących w układzie różnicowym. Dwa magnetometry pompowane optycznie pracujące w układzie różnicowym pozwalają na pomiary zaburzeń modułu indukcji magnetycznej rzędu 10pT. Dla tak precyzyjnych pomiarów pola magnetycznego niezbędne jest zastosowanie odpowiednich materiałów wchodzących w skład budowy systemu magnetometrycznego. Przedstawiono wyniki analizy zaburzenia pola magnetycznego spowodowane przez amagnetyczne elementy statywu pomiarowego systemu magnetometrycznego, które zostały zanieczyszczone w trakcie produkcji lub obróbki mechanicznej drobinami i opiłkami o właściwościach ferromagnetycznych. Przedstawiono również wyniki badań eksperymentalnych zaburzeń pola magnetycznego wywołanych przez elementy z tworzyw sztucznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering wydanie 77, strony 29 - 37,
ISSN: 1897-0737
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Jakubiuk K., Wołoszyn M.: ZABURZENIA SŁABEGO POLA MAGNETYCZNEGO PRZEZ ZANIECZYSZCZONE MAGNETYCZNIE TWORZYWA SZTUCZNE// Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering. -., iss. 77 (2014), s.29-37
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi