ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z OUTSOURCINGIEM W KONTEKŚCIE ISO 9000 – ANALIZA WIELOKROTNEGO STUDIUM PRZYPADKU - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z OUTSOURCINGIEM W KONTEKŚCIE ISO 9000 – ANALIZA WIELOKROTNEGO STUDIUM PRZYPADKU

Abstrakt

Outsourcing znajduje swoje zastosowanie w celu minimalizacji kosztów a także zwiększenia skuteczności procesów. Zjawisko to notuje się także w przedsiębiorstwach które zaimplementowały zintegrowane systemy zarządzania. Autorzy w niniejszej publikacji podejmują tematykę zagrożeń płynących z outsourcingu dla funkcjonowania systemów zarządzania jakością na przykładzie ISO 9000. Tekst ten jest analizą zagrożeń płynących z implementacji outsourcingu zanotowanych w badaniach dostępnych w literaturze tematu w kontekście systemów zarządzania jakością. Autorzy zestawiają zagrożenia z wymaganiami normy i na tej podstawie tworzą zalecenia odnośnie modernizacji ZSZ w taki sposób aby te zagrożenia wyeliminować bądź zmarginalizować.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji. - Tom : 2 strony 277 - 284
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Grudowski P., Muchlado M.: ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z OUTSOURCINGIEM W KONTEKŚCIE ISO 9000 – ANALIZA WIELOKROTNEGO STUDIUM PRZYPADKU// W : Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji. - Tom : 2/ ed. Ryszard Knosala Polska: Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją , 2015, s.277-284
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi