Zagrożenie przestępczością w szkole - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zagrożenie przestępczością w szkole

Abstrakt

Przestępczość w szkole, rozumiana jako zbiór czynów zabronionych ustawowo pod groźbą kary, a popełnionych na obszarze szkoły jest zjawiskiem społecznym będącym udziałem zarówno nieletnich jak i dorosłych, w tym nauczycieli, wychowawców i opiekunów. Ma ona wiele różnorodnych przyczyn. Do sprawców nieletnich stosuje się ustawę o postępowaniu wobec nieletnich a w stosunku do dorosłych kk. Do najczęściej popełnianych przestępstw należą: gwałt, rozbój, kradzie4ż, kradzież z włamaniem, przestępstwa narkotykowe, rozbójnicze oraz przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne :Wyzwania i zagrożenia połowy XXI wieku, tom 4 strony 505 - 524
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Ślęzak J.: Zagrożenie przestępczością w szkole// W : Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne :Wyzwania i zagrożenia połowy XXI wieku, tom 4/ ed. N. A. Fechner, A.Zdunak Poznań: Wydawnictwo Wyżej Szkoły Bezpieczeństwa , 2015, s.505-524
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi