Zanieczyszczenie wód gruntowych odciekami ze składowiska odpadów. Groundwater contamination by the leakeage from the landfill. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zanieczyszczenie wód gruntowych odciekami ze składowiska odpadów. Groundwater contamination by the leakeage from the landfill.

Abstrakt

Jednym z poważnych zagrożeń środowiska są stare składowiska odpadów z uwagi na ich nieodpowiednią lokalizację bądź zabezpieczenia nie spełniające obecnie obowiązujących wymagań i unormowań prawnych. Sytuację taką zaobserwowano na analizowanym obszarze badawczym. Zalegające na tym terenie odpady nie są izolowane od warstwy wodonośnej, w związku z czym wody opadowe filtrujące przez warstwę odpadów powodują zanieczyszczenie wód gruntowych wprowadzając do nich rozpuszczone w czasie filtracji substancje. Ponadto, przy wysokich stanach wód, stwierdzono okresowe podmywanie odpadów wodami gruntowymi.Przeprowadzone długookresowe obserwacje stanu i jakości wód na obszarze zalegania odpadów oraz w jego sąsiedztwie umożliwiły określenie charakteru źródła i kierunku rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, powodowanych przez nie zmian jakości wód oraz zagrożenia stwarzanego dla środowiska.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Wójcik M., Henken-Mellies W., Köhler J.: Zanieczyszczenie wód gruntowych odciekami ze składowiska odpadów. Groundwater contamination by the leakeage from the landfill.// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi