Zarysowanie i nośność przestrzennego układu tarcz zbrojonych ortogonalnie - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zarysowanie i nośność przestrzennego układu tarcz zbrojonych ortogonalnie

Abstrakt

W referacie przedstawiono wyniki badania eksperymentalnego przestrzennego układu tarcz z tarczą wspornikową obciążoną po wysokości i tarczą poprzeczną ją wspierającą. Wyniki badania w zakresie zarysowania i nośności przeanalizowano pod kątem udziału betonu w pracy układu tarczowego. Zweryfikowano przydatność wytrzymałości betonu na przecinanie w ocenie nośności.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Budownictwo i Architektura nr 13, strony 127 - 134,
ISSN: 1899-0665
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Nagrodzka-Godycka K., Knut A., Zmuda-Baszczyn K.: Zarysowanie i nośność przestrzennego układu tarcz zbrojonych ortogonalnie // Budownictwo i Architektura. -Vol. 13., nr. 3 (2014), s.127-134
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi