ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM LOGISTYCZNYM W PROCESIE PRODUKCJI FARB PROSZKOWYCH - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM LOGISTYCZNYM W PROCESIE PRODUKCJI FARB PROSZKOWYCH

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie systemu zarządzania łańcuchem logistycznym oraz praktycznych problemów w zarządzaniu nim w przedsiębiorstwie X produkującym farby proszkowe. Jedną z charakterystycznych cech opisywanego systemu logistycznego jest wykorzystywanie w koncepcji VMI – Vendor Management Inventory. Zakłada ona, że producent/dostawca sam generuje zamówienia na rzecz klienta na podstawie otrzymanych od niego informacji. Wiąże się to niestety z koniecznością wzięcia odpowiedzialności przez przedsiębiorstwo X nie tylko za odpowiednie zaopatrzenie własnego procesu produkcyjnego, ale także swoich klientów.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego strony 359 - 372,
ISSN: 2450-7733
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Drozd R., Kufel K.: ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM LOGISTYCZNYM W PROCESIE PRODUKCJI FARB PROSZKOWYCH// STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. -., nr. 39 (2015), s.359-372
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi