Zarządzanie ryzykiem jako czynnik sprzyjający wzrostowi MSP - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zarządzanie ryzykiem jako czynnik sprzyjający wzrostowi MSP

Abstrakt

Artykuł jest przyczynkiem do dyskusji na temat potrzeby mobilizacji małych i średnich przedsiębiorstw do działań na rzecz kontroli i ograniczania ryzyka w działalności gospodarczej. Zarządzanie ryzykiem jest pojęciem szerokim, stąd skupiono się na jednym z jego wymiarów, na warunkach korzystania przez przedsiębiorców z możliwości minimalizowania ryzyk ubezpieczalnych. Badania wskazują, że mimo iż ubezpieczenia są niezbędnym elementem w procesie zarządzania ryzykiem, szczególnie istotnym dla MSP, stosunkowo rzadko są przez te przedsiębiorstwa wykorzystywane.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
International Journal of Contemporary Management/Współczesne Zarządzanie strony 75 - 83,
ISSN: 2449-8920
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Mikulska A.: Zarządzanie ryzykiem jako czynnik sprzyjający wzrostowi MSP// WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE KWARTALNIK ŚRODOWISK NAUKOWYCH I LIDERÓW BIZNESU. -., nr. nr 4 (2010), s.75-83
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi