Zarządzanie ryzykiem w inżynierii drogowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zarządzanie ryzykiem w inżynierii drogowej

Abstrakt

Każdego roku na polskich drogach ginie ponad 5000 osób. Jednym z narzędzi do wyboru odcinków najbardziej niebezpiecznych jest ocena potencjału redukcji ofiar śmiertelnych wypadków drogowych na tych odcinkach. W artykule przedstawiono przykłady zastosowania zarządzania ryzykiem w inżynierii drogowej. Przedstawiono także koncepcję ogólną metody zarządzania ryzykiem na drogach krajowych w Polsce.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Problemy naukowo-badawcze budownictwa. T. 5, Zagadnienia materiałowo-technologiczne infrastruktury i budownictwa strony 181 - 192
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Jamroz K.: Zarządzanie ryzykiem w inżynierii drogowej// Problemy naukowo-badawcze budownictwa. T. 5, Zagadnienia materiałowo-technologiczne infrastruktury i budownictwa/ ed. pr. zbior. pod red. A. Łapko, M. Broniewicza, J. A. Prusiel ; Polska Akademia Nauk Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej. Białystok: Wydaw. Politech. Białost., 2008, s.181-192
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 40 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi