Zarządzanie użytkowaniem energii poprzez kontrolę wskaźników energetycznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zarządzanie użytkowaniem energii poprzez kontrolę wskaźników energetycznych

Abstrakt

Kontrola wskaźników energetycznych jest jedną z podstawowych technik oceniania poprawności prowadzonej gospodarki energetycznej przy wdrażaniu procedur zarządzania energią. Przedstawiono podstawowe rodzaje wskaźników energetycznych, sposoby ich wyznaczania i procedury bieżącej analizy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Gospodarka Paliwami i Energią strony 2 - 6,
ISSN: 0017-2413
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Bućko P.: Zarządzanie użytkowaniem energii poprzez kontrolę wskaźników energetycznych// Gospodarka Paliwami i Energią. -., nr. 8 (2002), s.2-6
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi