Zastosowanie elektrody ostrzowej w aktuatorze plazmowym DBD - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie elektrody ostrzowej w aktuatorze plazmowym DBD

Abstrakt

W niniejszym artykule przedstawiamy wyniki pomiarów przepływu elektrohydrodynamicznego wytwarzanego przez aktuatory plazmowe DBD z gładką oraz ostrzową elektrodą aktywną. Badania wykazały, że w przypadku aktuatora plazmowego DBD z elektrodą ostrzową wyładowanie barierowe (oraz plazma) pojawiały się przy niższym przyłożonym napięciu a prędkość przepływu elektrohydro-dynamicznego była większa niż w przypadku aktuatora z gładką elektrodą aktywną.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Współczesne Technologie i Konwersja Energii. - tom I strony 27 - 30
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Berendt A., Podliński J., Mizeraczyk J.: Zastosowanie elektrody ostrzowej w aktuatorze plazmowym DBD// Współczesne Technologie i Konwersja Energii. - tom I/ ed. praca zbiorowa pod red. J. Szantyra : Wydział Mechaniczny PG, 2013, s.27-30
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi