Zastosowanie metodologii wnioskowania z bazy przypadków w tworzeniu atrakcyjnych witryn biznesowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie metodologii wnioskowania z bazy przypadków w tworzeniu atrakcyjnych witryn biznesowych

Abstrakt

Przedstawiono podstawowe założenia metodologii wnioskowania z bazy przypadków (ang. Case Based Reasoning). Zaakcentowano możliwości jej wykorzystania w sytuacjach, gdy zawodzą metody o charakterzetypowo analitycznym. Zaproponowano zastosowanie CBR dla uatrakcyjnie-nia biznesowych witryn internetowych w sektorze handlowo-usługowym, a w szczególności dla obsługi niekompletnie sprecyzowanych wymagań stawianych przez klientów. Podano przykład witryny wyboru, a następnie zakupu, prezentu okolicznościowego na określoną okazję. Celem artykułu jest pokazanie, iż podejście typowo praktyczne, nawet bez możliwości całościowych analiz, zwiększa znacznie walory atrakcyjności witryn internetowych, a w rezultacie podnosi ich efektywność ekonomiczną.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Aplikacje rozproszone i systemy internetowe : praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych strony 147 - 154
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Brudło P.: Zastosowanie metodologii wnioskowania z bazy przypadków w tworzeniu atrakcyjnych witryn biznesowych// Aplikacje rozproszone i systemy internetowe : praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych/ ed. red. H. Krawczyk. Gdańsk: Politech. Gdań., 2006, s.147-154
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi