Zastosowanie technik chemometrycznych w analityce i monitoringu środowiskowym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie technik chemometrycznych w analityce i monitoringu środowiskowym

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki monitoringu przybrzeżnej strefy Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej. W projekcie oznaczano związki z grupy WWA, HC, OPNPS, OCP5, VOCl oraz wybrane metale ciężkie (Pb, Zn, Cd, Cu). Podjęto próbę wyjaśnienia występowania określonych grup zanieczyszczeń w próbkach wody morskiej poprzez charakteryzację źródeł zanieczyszczeń wód lądowych, a także dzięki wyjaśnieniu statystycznie istotnych korelacji pomiędzy nimi. Dokonano analizy trendów zmian poziomów stężeń określonych grup analitów w czasie. Zastosowano wybrane techniki chemometryczne (analizę głównych składowych, analizę wariancji, analizę szeregów czasowych). Na podstawie przeprowadzonych badań uznano, że poziomy stężeń oznaczonych analitów są dość niskie, co może świadczyć o umiarkowanym stopniu skażenia wód Bałtyku w polskiej strefie przybrzeżnej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
[Materiały] II Konferencja Chemometria Metody i Zastosowania. Zakopane, 16-19 października 2003 strony 332 - 338
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Astel A., Polkowska Ż., Namieśnik J.: Zastosowanie technik chemometrycznych w analityce i monitoringu środowiskowym// [Materiały] II Konferencja Chemometria Metody i Zastosowania. Zakopane, 16-19 października 2003/ Kraków: Inst. Ekspertyz Sądowych, 2003, s.332-338
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi