Zastosowanie zmodyfikowanej metody Prony'ego do detekcji dna morskiego i obiektów podwodnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie zmodyfikowanej metody Prony'ego do detekcji dna morskiego i obiektów podwodnych

Abstrakt

W artykule zaprezentowano zastosowanie nowej (zaproponowanej przez autorów) modyfikacji metody Prony'ego do określenia kierunku przyjścia sygnału echa fali akustycznej docierającego do odbiorczego przetwornika hydroakustycznego. Wykorzystanie zaproponowanej metody, umożliwia lepsze, niż za pomocą dotychczas znanych metod, określenie położenia wielu źródeł rewerberacji jednocześnie, zapewniając tym samym niezakłócone działanie w warunkach wielodrogowości. Wykonane symulacje odzwierciedlają typowe konfiguracje wzajemnego położenia przetwornika hydroakustycznego, dna, powierzchni wody, oraz obiektów znajdujących się na dnie. Dokładność określenia głębokości oraz zdolność detekcji obiektów położonych na dnie morskim ocenione zostały pod kątem wymagań określonych w standardach opublikowanych przez International Hydrographic Organization. Artykuł kończą uogólnione wnioski dotyczące możliwości i ograniczeń wykorzystania zmodyfikowanej metody Prony’ego w zastosowaniach hydrograficznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Postępy Akustyki = Advances in Acoustics strony 563 - 574
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Grall P., Marszal J.: Zastosowanie zmodyfikowanej metody Prony'ego do detekcji dna morskiego i obiektów podwodnych// Postępy akustyki/ ed. Dariusz Bismor Gliwice: Polskie Towarzystwo Akustyczne, Odział Górnośląski, 2017, s.563-574
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 42 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi