Zatrudnienie w kontekście zmian strukturalnych i technologicznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zatrudnienie w kontekście zmian strukturalnych i technologicznych

Abstrakt

Celem niniejszego opracowania jest analiza związków zachodzących pomiędzy zatrudnieniem a kapitałem w poszczególnych działach gospodarki będąca wynikiem dokonujących się zmian technologicznych oraz strukturalnych w Polsce w latach 2000 - 2008.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa strony 69 - 76,
ISSN: 0860-6846
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Szymczak A.: Zatrudnienie w kontekście zmian strukturalnych i technologicznych// Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. -., nr. Nr 6(725) (2010), s.69-76
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi