Zaufanie w zespole projektowym a (kobiecy) model przywództwa - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zaufanie w zespole projektowym a (kobiecy) model przywództwa

Abstrakt

Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczące znaczenia czynników kształtujących zaufanie w pracy zespołowej, do których należą: adekwatne nagradzanie, dzielenie się informacjami, ustalone cele i zasady pracy, przejrzystość środowiska i otwarta komunikacja. Wyniki koncentrują się na zachowaniach lidera/ przywódcy, które maja wpływ na kształtowanie zaufanie w zespole i pokazują różnice w zależności od płci.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie nr XIV, strony 117 - 130,
ISSN: 1733-2486
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Krawczyk-Bryłka B.: Zaufanie w zespole projektowym a (kobiecy) model przywództwa// Przedsiębiorczość i Zarządzanie. -Vol. XIV., nr. 11, cz. 1 (2013), s.117-130
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi