Zmiany jakości wód podziemnych na ujęciu ''Czarny Dwór'' w świetle badań polsko-szwedzkich - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zmiany jakości wód podziemnych na ujęciu ''Czarny Dwór'' w świetle badań polsko-szwedzkich

Abstrakt

W wyniku intensywnej i trwającej 40 lat eksploatacji oraz sposobu zagospodarowania terenu nastąpiła niekorzystna zmiana jakości wód czwartorzędowego piętra wodonośnego na ujęciu ''Czarny Dwór''. Pojawiły się wysokie stężenia chlorków, siarczanów, azotu amonowego oraz podwyższona twardość ogólna. Badania geofizyczne wykonane w ramach współpracy polsko-szwedzkiej wykluczyły istnienie obecnie intruzji wód morskich.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Opublikowano w:
19th Century music strony 377 - 386,
ISSN: 0148-2076
Tytuł wydania:
Współczesne Problemy Hydrogeologii.- Tom XI, cz.2 strony 377 - 386
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Jaworska-Szulc B., Pruszkowska-Caceres M., Przewłócka M.: Zmiany jakości wód podziemnych na ujęciu ''Czarny Dwór'' w świetle badań polsko-szwedzkich// Współczesne Problemy Hydrogeologii.- Tom XI, cz.2/ : , 2003, s.377-386
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 89 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi