Zmiany konstrukcyjne i technologiczne w budowie instalacji chłodniczych w kontekście zastępowania „F-gazów” oraz ich mieszanin nowymi substancjami o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego i substancjami naturalnymi - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zmiany konstrukcyjne i technologiczne w budowie instalacji chłodniczych w kontekście zastępowania „F-gazów” oraz ich mieszanin nowymi substancjami o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego i substancjami naturalnymi

Abstrakt

Ze względu na zmieniające się prawodawstwo UE dotyczące możliwości wykorzystywania czynników należących do grupy tzw. „F-gazów”, pojawiają się liczne nowe problemy i zmiany w konstrukcji oraz eksploatacji urządzeń, wykorzystywanych w szeroko pojętej technice chłodniczej i klimatyzacyjnej. Zmiany te wynikają przede wszystkim z konieczności użytkowania substancji odznaczających się niskim wpływem na środowisko naturalne (ODP=0 i niska wartość wskaźnika GWP). Jednym z czynników upatrywanym jako alternatywa dla wielu wykorzystywanych obecnie substancji jest dwutlenek węgla. W artykule autorzy przedstawiają główne trendy postępujących zmian konstrukcyjnych, jakie z pewnością będą miały miejsce w przyszłych konstrukcjach instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych pracujących w oparciu o ten naturalny czynnik chłodniczy

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna strony 85 - 88,
ISSN: 1231-188X
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Andrzejczyk R., Muszyński T.: Zmiany konstrukcyjne i technologiczne w budowie instalacji chłodniczych w kontekście zastępowania „F-gazów” oraz ich mieszanin nowymi substancjami o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego i substancjami naturalnymi// Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna. -., nr. 3 (2015), s.85-88
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 42 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi