Alternatywne do R134a czynniki proponowane jako płyny robocze w klimatyzacji samochodowej i innych instalacjach chłodniczych o małej wydajności. Część 1 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Alternatywne do R134a czynniki proponowane jako płyny robocze w klimatyzacji samochodowej i innych instalacjach chłodniczych o małej wydajności. Część 1

Abstrakt

Kolejny etap ''ekologicznej polityki UE'' znalazł swój wyraz w dyrektywie2006/40/EU, na mocy której we wszystkich nowo produkowanych urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych zastosowanie mogą mieć tylko czynniki o GWP nie wyższym niż 150. Oznacza to, że również stosowany powszechnie w przemyśle motoryzacyjnym oraz niewielkich urządzeniach chłodniczych czynnik R134a odejdzie do historii. Proces ten trwa, bowiem wspomniana dyrektywa obowiązuje już od 1 stycznia 2011 roku. Wydawało by się, że naturalnym zamiennikiem dla wycofywanego R134a mogą być czynniki naturalne, już obecnie szeroko stosowane w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych, np. dwutlenek węgla (r744), propan (R290), czy izobutan (R600a). W pierwszej części artykułu zaprezentowano porównanie obecnie proponowanych zamienników dla R134, między innymi nowego płynu roboczego HFO-1234yf.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna strony 212 - 216,
ISSN: 1231-188X
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Andrzejczyk R.: Alternatywne do R134a czynniki proponowane jako płyny robocze w klimatyzacji samochodowej i innych instalacjach chłodniczych o małej wydajności. Część 1// Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna. -., nr. nr 5 (2012), s.212-216
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 99 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi