Zmiany wydajności wypływów wód podziemnych młodoglacjalnego obszaru morenowego na Pojezierzu Kaszubskim - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zmiany wydajności wypływów wód podziemnych młodoglacjalnego obszaru morenowego na Pojezierzu Kaszubskim

Abstrakt

W artykule zaprezentowano wyniki badań naturalnych wypływów wód podziemnych na obszarze Wzgórz Szymbarskich. Wyniki badań porównano w pomiarami prowadzonymi 40 lat wcześniej. Porównanie wydajności tych wypływów pokazuje ich niewielką zmienność. Trudno określić ogólną tendencję rozwoju czy zaniku źródeł. Wydaje się, że analizowane źródła maja stały charakter.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Geologiczny nr 63, strony 774 - 779,
ISSN: 0033-2151
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Jaworska-Szulc B., Pruszkowska-Caceres M., Przewłócka M.: Zmiany wydajności wypływów wód podziemnych młodoglacjalnego obszaru morenowego na Pojezierzu Kaszubskim// Przegląd Geologiczny. -Vol. 63., nr. 10/1 (2015), s.774-779
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi