Znaczenie turystyki dla wzmacniania przestrzennych, historycznych i kulturowych związków miasta z wodą. Przypadek Gdańska - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Znaczenie turystyki dla wzmacniania przestrzennych, historycznych i kulturowych związków miasta z wodą. Przypadek Gdańska

Abstrakt

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Turystyka i krajoznawstwo z morzem w tle: Studia i materiały z dziejów krajoznawstwa na Pomorzu Gdańskim strony 129 - 140
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Nyka L.: Znaczenie turystyki dla wzmacniania przestrzennych, historycznych i kulturowych związków miasta z wodą. Przypadek Gdańska// Turystyka i krajoznawstwo z morzem w tle: Studia i materiały z dziejów krajoznawstwa na Pomorzu Gdańskim/ ed. ed. Jerzy Przybylski, Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze. Gdańsk: Wydawnictwo Pomorskie przy RPK PTTK w Gdańsku, 2010, s.129-140
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi