Znowelizowane warunki techniczne dla instalacji elektrycznych w budynkach - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Znowelizowane warunki techniczne dla instalacji elektrycznych w budynkach

Abstrakt

Artykuł przedstawia szczegółowo rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia12 kwietnia 2002 w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wskazując liczne błędne postanowienia dot. instalacji elektrycznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
INPE: Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych strony 79 - 95,
ISSN: 1234-0081
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Musiał E.: Znowelizowane warunki techniczne dla instalacji elektrycznych w budynkach// INPE: Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych. -., nr. 48 (2002), s.79-95
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi