Żuławy : tożsamość kształtowana przez wodę i ludzi - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Żuławy : tożsamość kształtowana przez wodę i ludzi

Abstrakt

Mieszkańcy Żuław przez stulecia oswajali niebezpieczeństwo ''wielkiej wody''. Najważniejsze powodzie były jednocześnie punktami zwrotnymi w historii regionu. Artykuł pokazuje jaki wpływ na obecny kształt Delty Wisły miały czynniki naturalne, a jaki - działalność osiadłych tu ludzi.

Słowa kluczowe

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Turystyka i krajoznawstwo z morzem w tle: Studia i materiały z dziejów krajoznawstwa na Pomorzu Gdańskim strony 141 - 146
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Koperska-Kośmicka M.: Żuławy : tożsamość kształtowana przez wodę i ludzi// Turystyka i krajoznawstwo z morzem w tle: Studia i materiały z dziejów krajoznawstwa na Pomorzu Gdańskim/ ed. ed. J.Przybylski. - Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze. Gdańsk: Wydawnictwo Pomorskie przy RPK PTTK w Gdańsku, 2010, s.141-146
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi