Katedry Chemii Organicznej - Zespół badawczy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespół

Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Tadeusz Połoński

Tadeusz Połoński

prof. dr hab. inż. Kierownik zespołu
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Grzegorz Cholewiński

Grzegorz Cholewiński

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Sebastian Demkowicz

Sebastian Demkowicz

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Krystyna Dzierzbicka

Krystyna Dzierzbicka

prof. dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Aleksander Kołodziejczyk

Aleksander Kołodziejczyk

prof. dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Maria Jolanta Milewska

Maria Jolanta Milewska

prof. dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Teresa Olszewska

Teresa Olszewska

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Witold Przychodzeń

Witold Przychodzeń

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń

Janusz Rachoń

prof. dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Dariusz Witt

Dariusz Witt

prof. dr hab. inż.

Tematyka badawcza

Synteza nowych związków organicznych w szczególności posiadających aktywność biologiczną. Opracowywanie i sprawdzanie w praktyce nowych metod syntezy związków organicznych. Inżynieria kryształów oraz zastosowanie dichroizmu kołowego. Badanie czynności optycznej związków konfiguracyjnie labilnych.

Oferta usługowa

 • synteza związków organicznych na zamówienie,
 • projektowanie i opracowanie alternatywnych ścieżek syntezy,
 • analizy chromatograficzne HPLC LC,
 • analizy spektroskopowe NMR.

Oferta badawcza

 • inżynieria kryształów i otrzymywanie struktur supramolekularnych przy użyciu słabych oddziaływań międzycząsteczkowych, takich jak wiązania halogenowe i chalkogenowe.
 • zastosowania spektroskopii dichroizmu kołowego (CD) w stereochemii układów molekularnych i supramolekularnych.
 • synteza i projektowanie koniugatów muramylopeptydów i desmuramylopeptydów (fragmentów ścian komórkowych bakterii) ze związkami o stwierdzonej lub domniemanej aktywności biologicznej, związków heterocyklicznych, pochodnych akrydyny, akrydonu, batracyliny, antrachinonów oraz peptydów (tuftsyny/retro-tuftsyny) zarówno w roztworze, jak i na fazie stałej.
 • projektowanie i synteza inhibitorów angiogenezy oraz związków immunosupresyjnych, a także synteza oligopeptydów na fazie stałej o potencjalnym zastosowaniu w kosmetykach i dermatologii (badania lipofilowości, przenikalności przez warstwę rogową naskórka, aktywności przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybowej).
 • synteza i badania czynności optycznej związków konfiguracyjnie labilnych.
 • wykorzystanie oddziaływań niekowalencyjnych, w szczególności oddziaływań drugorzędowych, w konstruowaniu struktur supramolekularnych.
 • synteza układów heterocyklicznych: b-laktamów i 1,3-oksazynowych w oparciu o acyloketeny generowane w wyniku termicznego rozpadu 1,3-dioksano-4,6-dionów.
 • synteza i funkcjonalizowania karbazolonów stanowiących rdzeń inhibitorów telomerazy.
 • synteza nowych pochodnych kwasu mykofenolowego. Otrzymane związki badane są jako potencjalne leki immunosupresyjne, przeciwnowotworowe oraz przeciwbakteryjne.
 • projektowanie, synteza oraz badanie aktywności biologicznej nowych inhibitorów sulfatazy steroidowej (STS) jako potencjalnych chemoterapeutyków wykorzystywanych w leczeniu hormonozależnego nowotworu piersi.

Weryfikacja

Politechnika Gdańska

wyświetlono 793 razy