Zespół Automatyki Okrętowej i Metod Sztucznej Inteligencji - Zespół badawczy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespół Automatyki Okrętowej i Metod Sztucznej Inteligencji

Zespół

Zdjęcie

Roman Śmierzchalski

prof. dr hab. inż. Kierownik zespołu
Zdjęcie

Roman Śmierzchalski

prof. dr hab. inż.

Tematyka badawcza

1. Ewolucyjne metody planowania ścieżek przejść w środowisku niestacjonarnym; 2. Sterowanie autonomicznymi pojazdami nawodnymi; 3. Metody sterowania obiektami morskimi; 4. Projektowanie nieliniowych układów regulacji oraz automatyzacji systemu elektroenergetycznego statku.

wyświetlono 60 razy